«Бизнес Рост» өнімі

Бизнес Рост бағдарламасы бойынша несиелендіру шарттары

Мақсатты топ Заңды тұлға немесе жеке кәсіпкерлер
Қарыз алушының жасы: қарыз мерзімі біткен сәтіне 60 жастан аспау
Қарыз алушыға қойылатын талаптар:
 • ағымдағы мерзімі өткен берешегінің жоқ болуы, бұл ретте 15 (соңғы күнін қоса алғанда) күнтізбелік күнге дейін үздіксіз (өтелген) мерзімін өткізіп алу фактісінің 4 (соңғысын қоса алғанда) мәртеге дейін бар болуына рұқсат етіледі, қаралатын кезең – соңғы 12 ай;
 • бизнестің бар болуы: 12 айдан кем емес;
 • БНБ есебі бойынша жағымсыз мәртебенің жоқ болуы;
 • Негізгі борышты және сыйақыны жабу үшін таза кірістің жеткіліктігі (таза кіріс > барлық міндеттемелер бойынша жарналар сомасынан);
 • Оң меншікті капиталының бар болуы;
 • Айналым қаражатты толықтыруын қаржыландыру кезінде қарыз сомасы жылдық орташа түсімнің 30%-нан аспау керек;
 • Қарыз алушының/қосымша қарыз алушының/кепілгердің/кепілдік берушінің жылжымайтын мүлігінің бар болуы: ХҚКО жылжымайтын мүліктің бар болуы туралы ақпарат (қарыз алушы заңды тұлға болып табылатын жағдайда жылжымайтын мүлік жеке тұлғаның (құрылтайшының) атына жазылу мүмкін)
Қарыз сомасы 3 000 000,0 теңгеге дейін
Валютасы: теңге
Қаржыландыру мақсаты:
 • айналым қаражатын толықтыру;
 • айналым қаражатын толықтыруға берілген қарыздарды қайта қаржыландыру.
Несие мерзімі:
 • айналым қаражатын толықтыру;
 • айналым қаражатын толықтыруға берілген қарыздарды қайта қаржыландыру.
Қолжетімділік мерзімі: НЖ жалпы сомасынан 70%-нан көп емес
Құжаттар тізімі
 • Тіркеу құжаттары
 • Қаржы құжаттары
 • Кепілзаттық қамтамасыз ету бойынша құжаттар